En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Resultat2
1.
10 år i paradis!
Skolen Paraiso de la Flor fyller i år 10 år som offentlig skole i 2012. Noen av dere kjenner sikkert til skolen Paraiso de la Flor.  I år er det 10 år siden skolen startet som ...
https://www.lamitad.no/innlegg/article/88099
2012-02-28 13:58:13
2.
Fulle skoler i Guayaquil
En skole er et lærested hvor undervisningen skal gi barn og unge økte kunnskaper, og legge grunnlaget for videre utdannelse og yrkesliv. FNs konvensjon om barnets rettigheter sier at barnet har rett ...
https://www.lamitad.no/innlegg/article/93712
2012-04-27 01:40:00
Powered by Cornerstone