En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Resultat5
1.
10 år i paradis!
Skolen Paraiso de la Flor fyller i år 10 år som offentlig skole i 2012. Noen av dere kjenner sikkert til skolen Paraiso de la Flor.  I år er det 10 år siden skolen startet som ...
https://www.lamitad.no/innlegg/article/88099
2012-02-28 13:58:13
2.
Fulle skoler i Guayaquil
En skole er et lærested hvor undervisningen skal gi barn og unge økte kunnskaper, og legge grunnlaget for videre utdannelse og yrkesliv. FNs konvensjon om barnets rettigheter sier at barnet har rett ...
https://www.lamitad.no/innlegg/article/93712
2012-04-27 01:40:00
3.
Teater i Guds treenighet
På skolen Trinidad de Dios (Guds treenighet) som ligger i området Monte Sinaí (ja, riktig, Sinaifjellet), hadde skoleelevene en teaterforestilling. Les hva vår lokale kollega Tomás Rodriguez skriver ...
https://www.lamitad.no/innlegg/article/128956
2012-10-31 16:00:00
4.
Daniel liker å jobbe med CUMAN-studentene!
Siden vi ankom Guayaquil i juni 2012, har Daniel jobbet i kirke -og diakoni avdelingen. Arbeidsoppgavene er mange og varierte, aller best liker han å jobbe med studentene i ...
https://www.lamitad.no/innlegg/article/138967
2013-01-16 07:24:18
5.
Nye pulter,nye muligheter
I april signerte Misjonsalliansen en sammarbeidsavtale med skolen Unidad Educativa Mercedes Silva Skolen har mange behov de ønsker å forbedre, men et konkret behov som var blitt ...
https://www.lamitad.no/innlegg/article/164046
2013-08-06 19:03:35
Powered by Cornerstone