En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador

Volontør i Ecuador


Håvard var volontør for Misjonsalliansen i 2013/2014 og har laget denne oppsummeringsvideoen av volontøroppholdet i Ecuador.

Misjonsalliansens prosjekter er konsentrert til i hovedsak ett område i Guayaquil, nærmere bestemt Nordvest-området av byen. Prosjektene og aktivitetene er mange og varierte, og områdene ligger en relativt kort biltur fra Casa Alianza, hvor volontørene bor.

 

Spanskkunnskaper

For å jobbe som volontør må man kunne spansk. Har man ikke spansken inne, er alternativet intensive språkstudier ved Casa Alianzas språkskole. Prisen er US$ 8.00 per time.

Arbeidsoppgaver

Hvilke oppgaver som kan tilbys volontørene, varierer alt etter behov, antall volontører i prosjektene, volontørenes erfaring og kompetanse, samt personellkapasitet både i prosjektene og blant utsendingene.

Vi vil så langt det er mulig finne en type frivillig arbeid som passer den enkelte. Dette gjøres på grunnlag av søknaden vi mottar og den kontakten man har på forhånd.

Under følger eksempler på hvilke oppgaver som kan være aktuelle. Listen er ikke uttømmende. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at det ikke til enhver tid trengs folk til alle oppgaver som nevnes. Dette vil imidlertid avklares i søknadsrunden.

Fotballtrener
Misjonsalliansen samarbeider med ca 10 fotballklubber/-grupper i de fattige områdene, og her er det stadig stor etterspørsel etter volontører som kan tenke seg å være fotballtrenere. Det trengs både gutter og jenter! 

Se video om å være fotballvolontør her:

 

CREER-sentrene
Misjonsalliansen har to spesialskoler for utviklingshemmede og funksjonshemmede barn, én i Nordområdet, og én i sør i et område som heter Isla Trinitaria. Har du utdanning og/eller erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov, ønskes du som volontører til dette arbeidet. Det finnes oppgaver innen følgende områder: Fysioterapi, ergoterapi, musikkterapi, tegnspråk, integrering av funksjonshemmede og oppgaver som assistentlærer.

Skoler
Misjonsalliansen har for tiden rundt 25 samarbeidsskoler. Her trengs det engelsklærere og gymlærere. Nivået er overkommelig for deg som kan snakke litt engelsk. Du vil da gå inn som støttelærer i engelsktimene, eller kanskje får du en hel klasse for deg selv!? På barneskolene er det ofte mange barn og få lærere, og det er behov for assistenter.

Se video om volontørarbeid på skole her:

 

Informasjonsmedarbeider
Givere og støttespillere i Norge har behov for informasjon om arbeidet og prosjektene vi jobber med. Denne informasjonen gis blant annet gjennom nettsaker og magasinene [tsjili] og LaMitad-Nytt. Som infovolontør kan du ta del i artikkelskriving, foto og videoredigering.

Helsesentre
Misjonsalliansen arbeider også med noen helsesentre, og har du relevant bakgrunn trengs det hjelp også her, i forbindelse med helsebehandling, vaksinasjoner, informasjonsarbeid og forebyggende helsearbeid.

Kirkearbeid
Misjonsalliansen har flere samarbeidskirker, og det kan være aktuelt med volontørvirksomhet i en eller flere av menighetene. Arbeidsoppgaver kan være: Søndagsskolearbeid, ungdomsarbeid, evangelisering, forkynnelse.

 

Krav til volontørene

Det er viktig at volontørene er seg bevisste hvilke rammebetingelser det jobbes innenfor. Misjonsalliansen i Ecuador er en selvstendig organisasjon og en søsterorganisasjon av Misjonsalliansen i Norge.

Ecuadorianerne som er ansatt har forventninger til hvordan de norske representantene skal være, og det samme har målgruppene. Dette kan like gjerne gå på ytre som indre ting. Derfor er det viktig for oss å ha visse standarder eller krav for volontørene. Her er minimumskravene:

For å jobbe som volontør for Misjonsalliansen i Ecuador må man...
- kunne identifisere seg med Misjonsalliansens verdigrunnlag.
- utvise ydmykhet og respekt for Misjonsalliansens måte å arbeide på.
- ikke røyke i områdene der Misjonsalliansen jobber, med andre ord ikke røyke på jobb.
- ha vilje og evne til å gå inn i ulike samarbeidsformer.
- ha vilje og evne til å være fleksibel.
- gjennomføre og selv betale for et intensivt spanskkurs dersom man ikke kan spansk fra før (dette tilrettelegges av Casa Alianza)

Er du interessert i å bli volontør i Ecuador? Les mer om mulighetene og finn søknadsskjema her!

Powered by Cornerstone