En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador

Utsendingene i Ecuador

Lurer du på hvem de er og hva de gjør?

Utsendingene i EcuadorElisabeth Berg Pedersen | epedersen@misionalianza.org
Elisabeth kom til Ecuador juli 2014 og er volontøransvarlig mens Rebekka er i mammapermisjon. Hun har tidligere vært volontør for Misjonsalliansen i Ecuador og kjenner godt til arbeidet. I tillegg har hun vært styreleder for LaMitad i to og et halvt år. Elisabeth er utdannet siviløkonom og har skrevet mastergrad om mikrofinans, i samarbeid med Misjonsalliansens mikrokredittbank D-Miro.

Utsendingene i EcuadorRebekka Andreassen Garcia | rgarcia@misionalianza.org
Rebekka og Daniel kom til Ecuador våren 2012 sammen med sønnen Josef Daniel. Rebekka er utdannet sykepleier og har jobbet ved Diakonhjemmet sykehus som diakonisykepleier. Hun har ansvar for volontørene, men er for tiden i mammapermisjon. I mai 2014 fikk de sønnen Moses Daniel i Ecuador.

Utsendingene i EcuadorDaniel Garcia | dgarcia@misionalianza.org
Daniel er fra Colombia, men han har også flere år i Ecuador bak seg, da han tok en bachelor i teologi i Ecuador. Han jobbet også som ungdomspastor mens han var i Ecuador. I Norge fortsatte han teologistudiene på Menighetsfakultetet, og han har også jobbet som miljøterapeut med undervisning av funksjonshemmede. I Ecuador jobber han i diakoniavdelingen.

Utsendingene i EcuadorIngunn Skutlaberg Valbø  | iskutlaberg@misionalianza.org
Ingunn og Bjørnar reiste til Ecuador høsten 2011. Ingunn er fra Froland, men er ikke ukjent med Ecuador; foreldrene hennes var misjonærer for Normisjon der, og hun bodde i landet fra 1987 til 1994. Ingunn er sykepleier, og hun jobber med hiv/aids- og lokalsamfunnsprosjektene til Misjonsalliansen i Ecuador. Ingunn og Bjørnar er i Ecuador sammen med barna Sofie og Ludvig.

Utsendingene i EcuadorBjørnar Valbø | bvalbo@misionalianza.org
Bjørnar kommer fra Sunnmøre og kom til Ecuador høsten 2011 sammen med Ingunn og datteren Sofie. Ludvig ble født i Ecuador juli 2012. Bjørnar har mastergrad i informatikk og har studert KRL ved Menighetsfakultetet. Han er informasjonsansvarlig i Ecuador.

 

Felles postadresse til utsendingene i Ecuador:
Misión Alianza de Noruega en Ecuador
Casilla 09.01.16493
Guayaquil
Ecuador

Powered by Cornerstone