En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador

LaMitadstyret

Lederen er Kristian Hjortaas. I tillegg består styret av Julie Fehn, Cecile Fahre Dahl, Nikki Anette Nickelsen og Kristin Vestmoen.

 

Kontakt LaMitad

Styreleder: Kristian Hjortaas, leder@lamitad.no

Volontøransvarlig: Julie Fehn, volontor@lamitad.no

Økonomiansvarlig: Kristin Vestmoen, okonomi@lamitad.no

Sponsorkontakt: Kristian Hjortaas, sponsor@lamitad.no

Arragementansvarlig: Cecilie Fahre Dahl, arrangement@lamitad.no

Infoansvarlig: Nikki Anette Nickelsen, info@lamitad.no

 

Postadresse:
LaMitad c/o Misjonsalliansen
PB 6863 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
Sven Bruns gate 9
0166 Oslo

Telefon: 22 94 26 00

Powered by Cornerstone