En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Idealister møttes!

Idealister møttes!

Annenhver fredag fra august til desember har høstens volontørkull i Ecuador fått grundig undervisning i Misjonsalliansens prosjekter i Guayaquil, med påfølgende besøk i områdene hvor vi jobber for å se arbeidet i praksis. Dette har gitt dem god kjennskap og forståelse for Misjonsalliansen arbeid i landet. En fredags morgen kl 8.00 stod kirkearbeidet for tur.

De unge, norske volontørene ble tatt imot med glede av en stolt gruppe kvinnelige og mannlige kirkeledere fra Guayaquil, -fra sonene hvor Misjonsalliansen jobber. Disse kirkelederne er en del av et nettverk på 20 kirker som samarbeider med Misjonsalliansen.  

Jeg hadde på forhånd forestilt meg at dette kunne bli et spennende møte om et viktig tema: misjon og kirkearbeid. Det ville på mange måter bli et møte mellom to ulike virkeligheter, ettersom bakgrunnen og livene til norske volontørene og ecuadorianske kirkeledere fra de marginaliserte områdene i Guayaquil har relativt lite til felles. Samtidig så visste jeg at disse to gruppene også har svært mye til felles. Pastorene kommer fra ulike kirker og trossamfunn, men er samlet fordi de ønsker å kjempe for et mer verdig liv for damer, unge og barn i områdene hvor de bor. Denne gløden og dette engasjementet er ikke så ulikt det engasjementet Misjonsalliansens volontører viser. Deres bakgrunn fra menigheter og kirkearbeid varier, men de er samlet  i Ecuador på grunn av et ønske og et engasjemnt for å gjøre noe for andre mennesker. Med denne motivasjonen jobber både norske volontører og ecuadorianske kirkeledere frivillig i de marginaliserte områdene i Ecuador. Kirkelederne kunne stolt fortelle volontørene om kurs de har fått delta på i regi av Misjonsalliansen, og om hvordan de nå gjennom sine kirker forsøker å anvende det de har lært gjennom disse kursene for å forebygge seksuelt misbruk av barn og vold i hjemmet, samt å jobbe for nye kjønnsrollemønstre hvor macho kulturen må reduseres og kvinner må ta større plass både i hjemmet og i samfunnet. Volontørene fikk lytte, stille spørsmål og lære. Jeg hadde rett, møtet ble både interessant og spennende.

 

Powered by Cornerstone