En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Fulle skoler i GuayaquilSkolebarn i Guayaquil

Fulle skoler i Guayaquil

En skole er et lærested hvor undervisningen skal gi barn og unge økte kunnskaper, og legge grunnlaget for videre utdannelse og yrkesliv. FNs konvensjon om barnets rettigheter sier at barnet har rett til utdanning. Staten skal gjøre grunnskoleutdanningen gratis og obligatorisk.

På skolen Trinidad de Dios, en av samarbeidsskolene til Misjonsalliansen i Ecuador, ble det dette året skrevet inn ca 900 barn fra området rundt skolen. Behovet er enormt, og rektoren på skolen måtte sette stopp. Fortvilte foreldre stod likevel i kø for å skrive inn barna sine på skolen. Ca 100 personer hadde fått avslag den dagen jeg besøkte skolen. Disse må da prøve å komme inn på andre skoler med større reiseavstand, men mest sannsynelig er nok også disse fylt opp. Forståelig nok er dette en ganske frustrerende opplevelse for foreldre som ønsker å gi barna sine et grunnlag for fremtiden.

Misjonsalliansen i Ecuador har jobbet med denne skolen over lengre tid og skolebyggene er der på grunn av dette arbeidet. I 2011 virket det som at myndighetene var på vei for å bygge enda flere bygg på skolen slik at kapasiteten kunne bli bedre. Rektoren på skolen har forhåpninger om at 2012 blir året hvor myndighetene tar dette ansvaret slik at alle barna i området får den skolegangen de trenger. 

Det er jo ikke slik at et barn som går på skole garantert får utbytte av undervsiningen. Men det er likevel utrolig viktig at dette tilbudet er tilstede. Barn som er sammen med andre barn lærer samhandling, og det i seg selv er en stor verdi i det å vokse opp. Forhåpentligvis finner foreldrene i køen plass til barna sine på en annen skole. For meg er dette et bevis på at Misjonsalliansens arbeid i Guayaquil har vært, og fortsatt er, utrolig viktig for barnas fremtid. 

 

 

Powered by Cornerstone