En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Endring av fokus. Mer engasjement for mennesker rundt oss.Lærere og representanter av bibelskolen ”Renovacion, Semired, Fabita og IBLE ” var tilstede for å gi sin mening

Endring av fokus. Mer engasjement for mennesker rundt oss.

- Livet som norsk utsending fra Colombia
Jeg kjenner meg igjen. Jeg vet hvor lett man kan glemme konteksten man lever i.

Jeg husker godt hvordan jeg som 16 år gammel var kveldselev ved en bibelskole i hjembyen min Bogota, Colombia. Jeg levde på en kant av byen hvor jeg kunne føle meg trygg. Livet var fjernt fra den harde virkeligheten i andre områder av byen. Bibelstudiene var på mange måter bra, men vi lærte lite om vårt ansvar som kristne i møte med den urettferdigheten som preget- og fremdeles preger Bogota.

Dette er tendensen for mange bibelskoler også her i Guayaquil. Det er lite undervisning i temaene diakoni og sosialt engasjement. Dette på tross av at Guayaquil er en by med et stort antall mennesker som lever under svært vanskelige forhold. Dette ønsker Misjonsalliansen i Ecuador å være med å endre. Derfor er vi nå med på å støtte faget "Diakoni og helhetlig misjonsarbeid" som skal undervises på ulike bibelskoler.

Fredag 14. november var jeg tilstede under lanseringen av faget. Lanseringsmøtet ble ledet av den guayaquilianske teologen Carlos Miranda M, mannen som har jobbet med oppbyggingen av "Diakoni og helhetlig misjonsarbeid". Tilstede på møtet var også representanter fra de guayaquilenske bibelskolene som skal starte med dette nye faget;  Renovacion, Semired, Fabita og IBLE.

Miranda uttrykte at det viktig at bibelskolelærerne må reflektere rundt hva slags type studenter som studerer teologi i Guayaquil. Det ble snakket om at bibelskolestudentene har liten kunnskap om den sosiale virkelighet i byen de bor i. Vi konkluderte med at bibelskolene i Guayaquil hittil har manglet fag med en tilnærming til sosialt ansvar- og at inkuderingen av dette faget er et steg i riktig retning!

Om det nye faget "Diakoni og et helhetlig misjonsarbeid": Modulen i faget består av fem kapitler og femten hjemmelekser/oppgaver av nitti minutter hver. To av kapitlene oppmuntrer studenten til å analysere media, kartlegging og tekniker for å innsamle data fra området man bor.   


 

Powered by Cornerstone