En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
GruppearbeidGlade barn samarbeider om gruppeoppgave på Ignacio Viteri.

Gruppearbeid

Hvordan stimulere til samhandling gjennom undervisningsform.

Vi som har hatt oppveksten i Norge på 80 tallet og fremover har vel alle gått igjennom grunnskolen med et betydelig antall arbeidstimer i gruppe. Vi lærte tidlig hvordan det kunne være stas å komme på gruppe med noen, hvordan det kunne være leit å ikke være ønsket på en gruppe, hvordan noen grupper var veldig  bråkete og hvordan andre grupper førte til at man fikk gode karakterer. Erfaringer fra gruppearbeid er mange og delte, men vi lærte hvertfall å forholde oss til hverandre.

Om man avbryter en skoletime i Guayaquil er det mest vanlig å treffe en læresituasjon der læreren underviser fra tavla til barn som sitter på rekke og rad. En grunn til at det er slik er at dette er det man er vant til og opplever som en akseptert undervisningsform. Både elever og lærere lever opp til de forventningene man har til hvordan organisere skoledagen. En annen utfordring kan være at det ikke fysisk er mulig å sette pulter og stoler i gruppeform, vendt mot hverandre, på grunn av mangel på plass. Dette er jo spesielt et argument på de skolene som har et stort antall elever i klasserommene.

GruppearbeidIsmenia RiveraIsmenia Rivera jobber tett på Misjonsalliansens pedagogiske program med navnet Desarollo del pensamiento. Hun sier at hun ofte bruker gruppearbeid i hennes arbeid med kursing av lærere slik at de skal få erfaring og ideer på hvordan man pedagogisk kan bruke forskjellige undervisningsformer for å stimulere læring. Spesielt trekker Ismenia frem 3 verdier som er viktige læringsmomenter i gruppearbeid: empati, respekt og toleranse. Om man lærer disse verdiene kan det føre til økt solidaritet og at barn blir opplært i samhandling. Dette er lærdom som er svært viktig for Ecuadors fremtid.

Også i 2012 er Misjonsalliansen i Ecuador klar for å jobbe hardt med undervisning av lærere, faglig og pedagogisk, slik at barna på våre samarbeidsskoler får et best mulig grunnlag til å møte fremtiden.

 

Powered by Cornerstone