En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
HIV-testekampanjer

HIV-testekampanjer

I en av Guayaquils fattige bydeler samarbeider Misjonsalliansen med myndighetene om å gjennomføre hiv-testekampanjer.

I 2011 arrangerer bydel 11, i samarbeid med Misjonsalliansen, testekampanjer rundt på de forskjellige helsestasjonene i bydelen. Noen gjør det for første gang, mens andre har erfaring fra tidligere.

Misjonsalliansen har lagt til rette for at medarbeidere ved de forskjellige helsestasjonene i bydelen har fått delta på kurs. Her har de fått undervisning i hvordan de kan veilede, rådgi og følge opp personer med hiv/aids. Denne kursingen har vært med å øke profesjonaliteten på helsestasjonene i forhold til hiv/aids problematikken. Det er mange tabu rundt temaet, og i områdene der Misjonsalliansen jobber er det stort behov for informasjon.

HIV-testekampanjerTil nå har rundt 8-900 personer tatt prøven, og enda gjenstår 3 kampanjer. I tillegg til de planlagte kampanjene har en av helsestasjonene arrangert en ekstra kampanje.

Noen av helsestasjonene tar også hivtester til vanlig, men en av legene forteller at det er viktig å ha kampanjer innimellom, da mange opplever at det er enklere å ta en test når det er mange andre som gjør det.

I tillegg til å legge til rette for at helsearbeider får kursing, så stiller Misjonsalliansen utstyr til disposisjon, for eksempel telt og stoler. Misjonsalliansen kjøper også hiv-testene, noe som gjør at det blir mulig å ha kampanjer med gratis tester.

Dessverre er det flere som har testet positivt på kampanjene, og fortvilelsen og skammen disse menneskene reagerer med forteller litt om hvor stor diskrimineringen av hiv-positive er her. En person som testet positivt i en av kampanjene fortalte at hvis familien hans får vite dette så kommer de til å behandle han som en hund.

Land
Arbeidsområde
 

Powered by Cornerstone