En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Pung og mest penger - medfødt eller opplært?God stemning blandt de fremtidige kurslederne

Pung og mest penger - medfødt eller opplært?

Latteren satt løst hos 26 kvinner som skal ha kurs i kirkene sine.

På mandag var jeg innom et kurs som ble holdt på kontoret til Misjonsalliansen i Ecuador. Det fikk meg i godt humør og nok en gang ser jeg at pengene blir brukt på viktige ting for mennesker her. I august ble det holdt konferranser for ledere i kirkene i Guayaquil om kjønnsroller. Kurset jeg var innom er et ledd i oppfølgingen av dette. Kvinnene som deltok er ledere i kirkene Misjonsalliansen samarbeider. De deltar i en kvinnegruppe som har fungert siden ifjor. Det samme opplegget følger også en mannsgruppe på 25 menn, noe som er veldig nytt blandt de evangeliske kirkene på latinamerikansk nivå.Pung og mest penger - medfødt eller opplært?Angel Manzo, leder for kurset, deler ut lapper med medfødte eller opplærte evner

 

God stemning
Kvinnene jeg møtte på mandag har nå fått i oppdrag å holde 8 kurskvelder med grupper på 10 kvinner i sitt lokalsamfunn fra 2012. Denne gangen møttes kvinnene for å gå igjennom kurskveld 2 som gikk på ”Å være mann og å være kvinne. Hva er medfødt og hva er opplært?” Kvinnen fikk god tid til å spørre om ting de ikke skjønte og latteren satt løst fra leken i starten, til diskusjonen rundt hvilke ord og evner som er medfødt eller opplært.Pung og mest penger - medfødt eller opplært?Ordene de forbandt med kvinnenPung og mest penger - medfødt eller opplært?Begreper de forbandt med mannen

 

Utfordrer machokulturen
Poenget med denne kursdelen er å skape en debatt og refleksjon rundt hva som er kjønnsdefinert medfødt eller opplært om man er mann eller kvinne. Men også skape refleksjon rundt sitt eget hverdagsliv. Hvordan man oppdrar barna sine, hvordan man forholder seg til mannen. Hvordan man forholder seg til tradisjonene i sin egen kultur som går på kjønnsrollene. Det er spennende i forhold til den machokulturen ecuadorianere lever under. Et viktig stykke arbeid som nå altså blir formet av Misjonsalliansen i Ecuador.

 

Et kulturstudie
Jeg merker tydelig kulturforskjellene både ift. hvordan man legger opp et kurs, hvor direkte man snakker om intime kroppsdeler og hvor herlig direkte og åpne disse flotte kvinnene var. Samtidig som at machokulturen og kjønnsrollemønsteret preger Ecuador på en måte som får meg til å tenke på likestillingskampene fra slutten av 1800-tallet i Norge, og som fremdeles foregår, men som ikke kan sammenlignes fordi jeg befinner meg i et land og kultur med helt annen historie og måte å leve på. Spennende!

Pung og mest penger - medfødt eller opplært?Hva er medfødt hos hvert kjønn og hva er opplært? Det ble en direkte og åpen samtale blandt kvinnene.
 

Powered by Cornerstone