En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Kritiske spørsmål til tross...............Sengetøyproduksjon som gir resultater.

Kritiske spørsmål til tross...............

Til tross for kritiske spørsmål ender jeg opp med å konkludere med at vårt mikrofinansarbeid virker.

Etter å ha jobbet mere en 2 år med problemstillinger rundt mikrofinans gjennom min jobb i D-MIRO vet jeg at mikrofinans ikke er svaret på alle fattigdomsproblemer. Mikrofinans er og blir ett av flere verktøy for å hjelpe fattige mennesker på deres vei til et bedre liv. Det er ikke for alle, og i Misjonsalliansen ser vi på mikrofinans som ett av flere midler vi har i verktøykassen vår for å myndiggjøre mennesker og gi dem et middel til å kjempe seg ut av fattigdom.

I dag hadde jeg besøk av en gruppe fra Norge der det ble stilt noen kritiske spørsmål til mikrofinans, mye sett i lys av et kritisk søkelys som er satt på saken den senere tid i norske media. Jeg kjenner faktisk at det er godt å få noen kritiske spørsmål. Det skjerper meg selv, og det gir meg en grunn til å gi et nyansert bilde av det vi holder på med.

Til tross for kritiske spørsmål ender jeg likevel alltid opp med å konkludere med at mikrofinansarbeidet vi gjør i Ecuador virker, og grunnen til dette er at kundene jeg møter nesten alltid kan fortelle om at lånene i D-MIRO har vært viktige i deres liv. Med gruppen i dag besøkte jeg fire fantastiske lånekunder. En av dem var Martha. Med flere lån i D-MIRO har hun i løpet av kort tid mangedoblet sengetøyproduksjonen sin, og mens hun for to år siden bodde i et lite bambushus på mindre en 15 kvadratmeter, har hun nå en solid murhus som er mere enn tre ganger så stort. Foreløpig er det bare jordgulv i huset, men hvis sengetøyproduksjoen hennes øker i samme tempo som nå, varer det ikke lenge før sementgulvet er på plass. 

 

Powered by Cornerstone