En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador

Misjonsalliansen, D-miro og Citi Bank sammen for kvinnene i nord-øst Guayaquil

Damene fra målområdet vårt i Guayaquil er også organiserte og engasjerte for å få en bedre fremtid.

Misjonsalliansen, D-miro og Citi Bank sammen for kvinnene i nord-øst Guayaquil
Alle damene kom straks de fikk vite om gratis kursing i grunnleggende regnskap og økonomi. 

Mikrofinansbanken D-MIRO og den Internasjonale Citi Bank, tok på seg ansvaret for å kurse lokale kvinner fra målområdet vårt. Dette er et prosjekt for å styrke entreprenørskap. Disse damene skal lære om hvordan en kan føre rengskap og administrere inntekter og utgifter i en liten bedrift. De er også ledere som er med i forskellige prosjekter Misjonsalliansen driver, derfor er dette en strategisk satsning fra tre viktige aktører innenfor diakoni og økonomi.

På den ene siden er Misionsalliansen der å inspirerer dem, og gir dem verdifulle verktøy for å  hjelpe dem å organisere seg i grupper, vurdere sine egne behov innenfor det sosiale, helse, rettigheter og utvikling. På den andre siden er D-MIRO klar for å veilede dem innenfor økonomi sammen med Citi Bank. Det utvider muligheter til å starte egne bedrifter for noen av de som trenger en ny sjanse i livet. Prosjektet søker i første omgang å danne 10 grupper, med 15 kvinner i hver. Dissen kvinnene skal følges i treningsprosessen av to fagansvarlige. Når de fullfører kursingen skal de gå videre til en ny fase, nemlig å administrere egne midler gjennom et mikro-lån.

 

Powered by Cornerstone