En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Dannelsesreise til Ecuador for to norske forfattere.
Hanne Ørstavik og Nils Rune Langeland på besøk i Ecuador

Dannelsesreise til Ecuador for to norske forfattere.

En reise som inspirerer til bokskrivning.
Dette skal være bøker som skal nå bredere ut enn bistandsskriv for spesielt interesserte. Jeg som forfatter skriver på erfaring i nærvær,denne reisen vil virke inn på meg som forfatter, den inspirerer meg. Romaner er alltid konkrete, mennesker i en situasjon et sted.Vi har vært her med kroppene våre, sier Hanne.

Grunnen til besøket er prosjektet " Norske forfattere møter sør" - et samarbeidsprosjekt mellom Aschehoug  og Digni (tidligere Norsk Misjons Bistandsnemnd). Prosjektet går ut på at ulike norske forfattere får muligheten til å reise til land hvor Dignis samarbeidsorganisasjoner arbeider.Håpet er at oppholdet vil resultere i en bok med nytt perspektiv. I år var  det vi som jobber i Ecuador som var så heldige å få besøk! Les mer: https://www.digni.no/newsread/news.aspx?docid=10579

Jeg møter Hanne og Nils Rune på Casa alianza den siste dagen de er i Ecuador. De er begge engasjerte
når jeg spør hva de har fått ut av oppholdet i Ecuador.

Dannelsesreise til Ecuador for to norske forfattere.På skolebesøk i de fattige områdene, Guayaquil

-Dette har vært en reise for livet,en dannelsesreise! Det er en ekstrem forskjell å se noe på tv og å være fysisk til stede. Vi er ikke oppleste på sør-amerika fra tidligere, men opplever nå at vi har fått en langt større forståelse for dette samfunnet. Forståelsen er nok fremdeles uartikulert. Nå skal vi reise hjem til Norge og reflektere rundt alt vi har opplevd.

Reisen startet i Quito 20 januar. Videre har de besøkt Cuenca, Cañar, jungelen, Galapagos øyene- og til slutt
Guayaquil.En liten smakebit av mye av det Ecuador har å by på. Jeg spør dem om de har noen tanker rundt hva slags bok de vil skrive:

- Dette skal være bøker som når bredere ut enn bistandsskriv for spesielt interesserte. Jeg som forfatter skriver på erfaring i nærvær,denne reisen vil virke inn på meg som forfatter, den inspirerer meg. Romaner er alltid konkrete, mennesker i en situasjon et sted.Vi har vært her med kroppene våre. Klokt av Digni med prosjekt som er ukonversjonelt.

Dannelsesreise til Ecuador for to norske forfattere.Besøk på fotballtrening- her med en trener preget av stundens alvorDe er begge strålende fornøyd med alt de har fått oppleve.

-Alt er blitt optimal i sin forskjellighet, alt har vært så vellykket. Også har det vært spesielt fint å være to,kunne dele alt vi opplever og tenke sammen. Vi har fått et sammensatt bilde av Ecuador og bistandsarbeid.

Nils Rune skriver for Aschehoug og ble derfor spurt om han ville være med på dette prosjektet. Hanne skriver for Oktober forlag og forlaget er eid av Aschehoug , derfor fikk hun også muligheten til å reise. I tillegg til å være kollegaer er
de kjærester, noe som gjorde det ekstra lett å ville reise sammen. Hanne skryter av kjæresten sin:

-Han har vært helt fantastisk å reise sammen med. Som historiker har han en enorm kunnskap,legger merke til og
ser sammenhenger jeg selv ikke ser.

De har fått være med to dager for å se misjonsalliansen og våre prosjekter.Jeg spør om de har gjort seg noen tanker om det de har fått se:

Diakonitanken og bistandsarbeidet er lett forståelig. Arbeidet dere gjør er lett å skjønne, selv om vi ikke har
førstehåndskunnskap. Bistand er veldig forskjellige ting i regi av Norge, dette er en liten flik og det virker bra.Misjonsalliansens arbeid er lett forståelig fordi det er så konkret
.

Nils Rune fortsetter: Jeg kan forstå at mennesker vil gi penger til andre land. Særlig er det forståelig sett i lys av den kristne nestekjærlighet. Men staten, hvorfor bruker de så mye penger på å hjelpe land så langt borte? Kan en stat kjenne omsorg for en annen stat? Ikke misforstå, jeg synes det er flott at den norske stat støtter Ecuador, men dette er tanker jeg gjør meg.

Videre analyserer historikeren Nils Rune Ecuador, en av mange tidligere kolonier som tilsynelatende strever med å lage
nasjonalstat. Kontrasten er Norge og likhetssamfunnet.I global sammenheng er det Norge som er spesielt. Nils Rune mener Norge har vært en sterk stat helt siden enevelde 1660 og gjennom hele 1700-tallet.

- I Europa begynte nasjonalbyggingen etter den franske revolusjonen, 1800-tallet var nasjonalbygging.Det handler om å utforske og samle inn materiale som skal være nasjonen. Heve opplysningsnivået i befolkningen. Starte sosiale reformer og forsøke å lage en kollektiv ånd som omfatter elite og folk. Jeg har ikke funnet noe som tilsier at Ecuador har gjennomgått noe liknende. Eliten her i landet virker som de ikke vil bli assosiert med resten av befolkningen og de sender barna sine til utlandet for å få utdannelse.

Vi  avrunder samtalen. De konkluderer med at Guayaquil var en flott finale på Ecuadorturen. Hanne sier dramaturgien på
reisen har vært perfekt. De har fått mye ut av de tre ukene. Jeg er spent på hva slags bok turen vil resultere i.



 Tidligere bøker utgitt etter prosjektet " Norske forfattere møter Sør”:

Geir Gulliksens: Bøyde knær, en
kjærlighetsroman fra Afrika, om den 16 år gamle jenta Naisoi - og en forfatter som reiser til et afrikansk land.

Thomas Hylland Eriksens: Veien til Barranquilla, en fortelling fra Colombia, om professoren Símon og fattiggutten Pablo som tilfeldigvis møter hverandre og bestemmer seg for å reise sammen til Barranquilla.



 

 



 

 



 

Dannelsesreise til Ecuador for to norske forfattere.
 

Powered by Cornerstone