En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Daniel liker å jobbe med CUMAN-studentene!En del av ledertreningen? Daniel båret av syv CUMAN-studenter. Bildet er tatt rett etter fredagens samling.

Daniel liker å jobbe med CUMAN-studentene!

Siden vi ankom Guayaquil i juni 2012, har Daniel jobbet i kirke -og diakoni avdelingen. Arbeidsoppgavene er mange og varierte, aller best liker han å jobbe med studentene i lederutviklingsprogrammet, CUMAN.

Fremtidige kirke- og samfunnsledere

CUMAN er en forkortelse for Comunidad Universitaria Misión Alianza Noruega - Fellesskap for universitetsstudenter misjonsalliansen, Norge. Gruppen av CUMAN-studenter består for tiden av 13 studenter som studerer alt fra grafisk design til språk og økonomi. Alle fra uilke,fattige områder i Guayaquil. Misjonsalliansen støtter CUMAN-studentene økonomisk gjennom hele utdanningsløpet. I tillegg har de regelmessige møter med  kursing i verdibasert ledelse og praksisperiode hos misjonsalliansen. Daniel har ansvar for undervisningen, men får også inn eksterne lærere. I mars i fjor ble de blant annet undervist av den verdenskjente teologen og misjonslegenden, Rene Padilla. Et svært inspirerende møte! Tanken er å gi disse studentene det de trenger for å bli gode ledere for kirkene og lokalsamfunnene de kommer fra.Daniel liker å jobbe med CUMAN-studentene!Samtale mellom en erfaren og en uerfaren.I hvit skjorte:Tidligere CUMAN-student Merwin, nå ansatt som fasilitator i misjonalliansen.

Daniel ler litt når han forteller om prosessen som igangsettes ved inntak av nye CUMAN-studenter. Det er alltid svært mange søkere,mange intervjurunder og tester. Alle rundene studentene må gå igjennom gir Daniel assosiasjoner til IDOL. Kriteriene for å komme gjennom  "nåløyet"  er som følger:

- Aktive kristne med lederansvar i kirke eller lokalsamfunn.

- Gode skoleprestasjoner

-  Tydelige lederegenskaper.

- Skal ha blitt akseptert og startet en utdannelse på høyskole/ universitetsnivå

- Gode referanser

Daniel gleder seg til ukentlige møter med CUMAN-studentene. De er en engasjert gjeng med masse spørsmål og lett humør. Vi håper de vil få seg gode jobber i fremtiden hvor de kan være med å påvirke så mange som mulig!

 
 
 

 

Daniel liker å jobbe med CUMAN-studentene!De unge, lovende mister snart taket på den norsk-columbianske misjonæren.Ved inngangen til misjonsalliansens kontor.
 

Powered by Cornerstone