En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Forberedelser til et nytt årEngasjert møtedeltagelse i planeggingen av 2013

Forberedelser til et nytt år

Banco D-Miro forbereder seg i disse dager på å møte det nye året med gode strategier, mål og retningslinjer.

Som i så mange andre bedrifter brukes det også i D-Miro mye krefter mot slutten av året for å legge et godt grunnlag for året som kommer. Den grunnleggende strategien er del av en femårs-plan og den langsiktige planleggingen. Likevel er det nok å gjøre for å klare å konkretisere gode strategier, mål og retningslinjer som man kan stå samlet om. Internt i D-Miro har det vært samlinger i de forskjellige avdelingene, samling på tvers av avdelinger, og nå sist møte i D-Miro sin "storsal" med deltakelse fra både styret og administrasjon.

En rask oppsummering av 2012 har fellesnevneren: Det nye livet som bank. Det å gå fra stiftelse til bank har påvirket D-Miro på forskjellige måter og berørt alle avdelinger. For eksempel vil et pålegg fra Ecuadors kredittilsyn om å jobbe preventivt mot hvitvasking av penger føre til at beslutinger må tas på styrenivå, retingslinjer blir sendt fra øverste leder, prosesser må beskrives og implementeres av administrasjonen som igjen fører til at de som jobber med kundebehandling får en ekstra jobb i møte med kunde. Dette eksempelet er jo noe positivt hvor vi som bank kan lage gode rutiner, men likevel er det et eksempel som kan vise hvordan en organisasjon må bruke tid og ressurser på prosesser som ikke er direkte knyttet til inntjening. Forberedelser til et nytt årUndertegnede forbereder neste innspill

Når mange mennesker møtes for å enes om en plan er det selvfølgelig mange temaer og synspunkter som må diskuteres for å klare å lande på det man mener er den rette veien å gå i året som ligger foran. Gjennom meningsutvekslinger og avklaringer har nå administrasjonen fortsatt en jobb å gjøre, men samlet under slagordet: Cambiando vidas (vi endrer liv), og misjonen om å være den mikrofinansinstitusjonen som mest bidrar til å redusere fattigdom, er disse planene veldig viktige for året som kommer.

 

Powered by Cornerstone