En støttegruppe for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador
Kompetent lederHåndfast bevis for bestått undervsing.

Kompetent leder

Daglig leder i D-Miro fikk forrige uke overakt diplomen for beståtte kurs hos INCAE Business School i en spesial undervisning for ledere innenfor mikrokreditt.

Målet til INCAE Business School er forme ledere og bedrifteiere slik at disse påvirker til en positiv utvikling i bedrifter og organisasjoner i Latin Amerika. Misjon deres om å utvikle ledere i nøkkelposisjoner med et spesielt fokus på lederens spesialfelt, for gjennom dette også skape gode praktisk løsninger, gode holdninger og verdier har nå D-Miro nytt godt av.

Kompetent lederDaglig leder Carlos Egas i Banco D-Miro Daglig leder i D-Miro: Carlos Egas, fikk forrige uke beskjed om å møte opp i Quito fredag etter lunch. Der ble det stilfull diplomoverekkelse og mulighet for en prat mikrokreditt lederne seg imellom. Det er jo fult lov å spørre seg hvorfor dette synlige beviset leveres to år etter gjennomgått kurs. Hovedgrunnen er nok at Latin Amerikanske bedriftsledere, og ikke minst deres lærermestre, er aktive folk med fulle agendaer. Når alt kommer til alt var det jo kurset som var det viktigste..

Kurset i seg selv var av stor interresse for vår daglige leder. Case studies med mikrokreditt eksempler, gruppe-debatter og undervisning fra kjente eksperter innen feltet gjorde det til at dette ble godt investert tid. En av case studiene var blant annet tatt ut fra D-Miros daglige virke. Det er selvfølgelig ikke uten bekymringer at en daglig leder stiller organisasjonen sin frem for analyser og diskusjon for de andre lederne i sin bransje, men det ble en positiv opplevelse som førte til applaus, gode ord og ikke minst beundring fra salen. Men det var ikke bare gode ord på denne kurset. Lederne ble konfrontert av noen av industriens store kritikere som pekte på svakhetene med mikrokreditt, noe som hjalp til både refleksjon og diskusjon. En av lærdommene er vel at mikrolån alene ikke hjelper mennesker ut av fattigdom, men at man i mange tilfeller må jobbe paralellt med oppfølging og undervisning samt at bransjen må utvikle seg videre til å kunne tilby en større bredde av finansielle tjenester.

Når 40 ledere fra mikrokreditt industrien samles til undervisning er pausene også utrolig viktig. Kontaker og vennskap er godt å ha når lærdom settes ut i praksis og lederne møter utfordringene i sitt vanlige miljø.

For Misjonsalliansens mikrofinans i Ecuador er det bra å kunne ha en daglig leder som er kompetent på sitt fagfelt. Den individuelle kompetansen for hver medarbeider er det som skaper en god organisasjon. Og når hovedgruppen av lånetakere bor i områder hvor det sosiale arbeidet fra Misjonsalliansen også er tilstede har vi gode forutsetninger for å bekjempe fattigdom.

 

Powered by Cornerstone